Skip to content Skip to footer
cátedra emalcsa-udc

DUSA: Desenvolvemento urbano sensible á auga

En setembro de 2017, tras moitos anos de intensa colaboración, EMALCSA e a UDC acordaron “institucionalizar” a súa relación creando unha Cátedra Empresarial, figura regulada por un acordo do Consello Social da UDC.

A Cátedra está adscrita á VICEREITORIA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA, que determina a visión dunha actividade transversal en todo o ámbito universitario.

En 2021 a universidade e EMALCSA acordan estender a colaboración mediante a sinatura dun novo convenio, que da un maior pulo institucional e produtivo á cátedra mediante a achega anual de 170.000 euros, ata o ano 2024.

O obxectivo estratéxico da Cátedra EMALCSA-UDC é Organizar a investigación e transferencia no ámbito dos sistemas urbanos de auga, con todas as súas implicacións técnicas, económicas e sociais, para o desenvolvemento dunha estratexia de xestión da auga urbana adaptada e sostible. contexto da Comunidade Autónoma de Galicia.

Piares da investigación no marco DUSA

Xestión integrada

A auga no contexto do territorio e da sociedade.

Economía circular

Optimización de recursos.

Cambio climático

Descarbonización e conservación da biodiversidade.

Infraestruturas verdes

Infraestruturas e procesos a partir de solucións baseadas na natureza (NBS), e a súa aplicación nunha estratexia de infraestrutura verde.

Aliñación social

Aliñación cos ODS e os retos das cidades resilientes (ONU-Hábitat).